Znajdź nas na:

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Adres
Muchoborska 18 54-424 Wrocław
Telefon + 48 71 798 58 00
Faks + 48 71 780 40 34

Produkcja białek

Zadaj zapytanie ofertowe

Produkcja białek:

1.    Platformy nadprodukcji białek:
      - systemy bakteryjne i ssacze,
      - duży wybór gospodarzy i wektorów ekspresyjnych.

2.    Strategie nadprodukcji białek:
      - z metką (GST, 6xHIS, MBP, NusA, GFP, HA) lub nieznakowane,
      - wydzielane do pożywki lub produkcja wewnątrzkomórkowa,
      - przejściowe lub stabilne transfekcje,
      - białka rozpuszczalne lub oczyszczanie z ciałek inkluzyjnych oraz refolding.

3.    Optymalizacja procesu produkcji:
      - szeroki zakres testowania i dobór par gospodarz/wektor,
      - optymalizacja warunków hodowli: podłoża, dodatki, temperatura, czas indukcji.

4.    Oczyszczanie białka:
      - oczyszczanie do zadanej przez zamawiającego czystości,
      - ekstrakcja z biomasy poprzez sonikację, homogenizację, użycie detergentów lub pras Frencha,
      - dziesiątki kombinacji strategii chromatograficznych,
      - usuwanie endotoksyn,
      - usuwanie metek ekspresyjnych,
      - immobilizacja do złóż stałych (agaroza, kulki magnetyczne) lub barwników fluorescencyjnych.

5.    Analiza produktu końcowego:
      - SDS-PAGE i densytometria,
      - oznaczenia aktywności biologicznej białek.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


KONTAKT:
Główny Specjalista ds. Laboratoriów
dr inż. Agnieszka Kowalska
tel. 71 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl