Znajdź nas na:

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Adres
Muchoborska 18 54-424 Wrocław
Telefon + 48 71 798 58 00
Faks + 48 71 780 40 34

Oznaczanie właściwości fizycznych i fizykochemicznych

Zadaj zapytanie ofertowe

Oznaczanie właściwości fizycznych i fizykochemicznych:

 1. Określanie kąta zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli na dowolnym podłożu m.in. szkle, stali, tekstyliach, ceramice oraz drewnie,
 2. Badanie dynamiki adsorpcji na granicy międzyfazowej poprzez analizę zmian kąta zwilżania w czasie.
 3. Pomiar sorpcji cieczy przez proszki metodą Washbourna.
 4. Oznaczenie zawartości wody.
 5. Określenie stopnia rozdrobnienia produktów sypkich metodą analizy sitowej.
 6. Określenie czasu rozpadu tabletek i kapsułek.
 7. Określenie czasu rozpadu czopków i globulek.
 8. Uwalnianie substancji czynnej ze stałych postaci leku.
 9. Ustalenie jednolitości masy preparatów jednodawkowych.
 10. Określenie odporności tabletek niepowlekanych na ścieranie.
 11. Oznaczenie gęstości względnej.
 12. Określenie gęstości nasypowej proszków i po ubiciu.
 13. Określenie rozkładu wielkości cząstek metodą analizy sitowej.
 14. Pomiar pH metodą potencjometryczną.
 15. Pomiar przewodnictwa.
 16. Oznaczenie lepkości ciekłych produktów przy użyciu lepkościomierza kapilarnego lub rotacyjnego.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


KONTAKT:
Główny Specjalista ds. Laboratoriów
dr inż. Agnieszka Kowalska
tel. 71 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl