Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
genXone i Sanepid z Olsztyna będą wspólnie badać koronawirusa
genXone i Sanepid z Olsztyna będą wspólnie badać koronawirusa

Innowacyjna spółka genXone działająca w branży biotechnologicznej rozpoczyna współpracę w zakresie rozwoju nowych metod badawczych, w tym zastosowania sekwencjonowania nanoporowego w badaniach nad genomem wirusa SARS-CoV-2 z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. W ramach podpisanej umowy genXone dostarczy wyspecjalizowany sprzęt laboratoryjny oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji badań. Wyniki badań posłużą obu partnerom projektu do wyodrębniania i lepszego poznania szczepów koronawirusa, a w konsekwencji – do wzbogacania wiedzy na temat przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Technologia Nanopore, którą dysponuje genXone, pozwala na ustalenie pełnego kodu genetycznego dowolnego organizmu. Jej największą przewagą jest to, że gwarantuje ona najdłuższe otrzymywane odczyty sekwencji nukleotydowych, jest więc idealna do przeprowadzania analiz genetycznych niepoznanych dotąd szczepów. Spółka zaprojektowała własne, autorskie protokoły laboratoryjne oraz oprogramowanie dedykowane tej technologii, które umożliwiają przeprowadzenie analizy sekwencjonowania obecnego koronawirusa. Tego typu badania pozwalają przede wszystkim na bieżące monitorowanie wiedzy o wirusie SARS-CoV-2, np. określanie inwazyjności szczepu czy jego reakcji na szczepionkę.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie realizuje pilotażowy projekt badawczy, którego celem jest wdrożenie metody sekwencjonowania nanoporowego do badań epidemiologicznych tego wirusa. Dlatego w ramach podpisanej umowy genXone dostarczy sprzęt laboratoryjny i komputerowy niezbędny do efektywnego prowadzenia tych badań. Olsztyński Sanepid w ramach pakietu otrzyma także roczną licencję na autorskie oprogramowanie spółki, a jego pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni. genXone zapewni też bieżące wsparcie przy realizacji tego pilotażowego projektu badań.

– Współpraca z Olsztyńskim Sanepidem jest niezwykle cennym projektem dla rozpoczęcia programów specjalistycznych, zaawansowanych badań nad koronawirusem w całej Polsce. Jesteśmy pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego i od samego początku działalności stawialiśmy sobie za cel rozpowszechnienie jej wykorzystywania w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny. Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie to otwarcie polskiego rynku badań na tę najnowocześniejszą metodę badawczą, która pozwala wyodrębniać i poznawać nie tylko szczepy wirusa SARS-CoV-2, ale ma coraz więcej potwierdzonych zastosowań w szeregu innych badaniach mikroorganizmów – mówi Michał Kaszuba, prezes genXone.

Atutem oferty genXone jest nie tylko zaawansowanie metody badawczej, ale i niski koszt wykonania analizy, co wpływa na upowszechnianie badań. – Olsztyński Sanepid, mając już dziś odpowiednie kompetencje w zakresie badań, chce włączyć się w ich dalszy rozwój, szczególnie w tak istotnym obszarze jak badania nad koronawirusem. Dla nadania naszemu projektowi odpowiedniej jakości i skuteczności wprowadzamy na zasadach projektu pilotażowego technologię sekwencjonowania nanoporowego. Będąc państwową placówką badawczą, nie mamy wątpliwości, że musimy uczestniczyć w rozwoju badań nad współczesnymi wirusami i innymi zagrożeniami epidemiologicznymi, aby skuteczniej im przeciwdziałać – podkreśla Janusz Dzisko, Dyrektor WSSE w Olsztynie. Zgodnie z umową naukowcy z obu firm będą wspólnie korzystać z wyników prac badawczych uzyskanych w toku realizacji projektu. Wartość umowy oszacowano na 150 tys. zł. 

KOMENTARZE
Newsletter