Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kryzys budżetowy w USA – jak wpływa na badania naukowe i kliniczne?
Kryzys budżetowy w USA – jak wpływa na badania naukowe i kliniczne?
W Stanach Zjednoczonych trwa kryzys budżetowy, będący efektem fiaska negocjacji budżetowych Kongresu. Zaistniała sytuacja spowodowała wstrzymanie lub ograniczenie pracy wielu agencji i instytucji, których funkcjonowanie nie jest niezbędne z punktu widzenia działania państwa. Paraliż dotyka między innymi amerykańskich badań klinicznych czy monitoringu grypy sezonowej.

Z ostatnim dniem września zakończył się w USA tak zwany rok budżetowy, jednak Kongres nie wypracował porozumienia w sprawie nowego budżetu federalnego. Zaistniały kryzys skutkuje bezpłatnymi urlopami setek tysięcy pracowników federalnych licznych instytucji, dotykając także rządowych badań chorób zakaźnych i programów klinicznych.

W amerykańskich placówkach NIH (ang. National Institutes of Health) wstrzymano rekrutację nowych pacjentów do badań klinicznych. Nowych chorych nie przyjmuje także znane na świecie centrum kliniczne w Bethesdzie, choć oczywiście gwarantowana jest nieprzerwana opieka medyczna nad przebywającymi tam pacjentami.

Ponadto, NIH jako instytucja finansująca liczne projekty badawcze poinformowała, że wstrzymuje wszystkie działania dotyczące przyjmowania i rozpatrywania wniosków o granty badawcze i nagrody. Do końca sytuacji kryzysowej naukowcy proszeni są o nie nadsyłanie jakichkolwiek aplikacji grantowych.

Zawieszone zostały także badania oraz kształcenie studentów i doktorantów w placówkach NIH, podobnie jak ich spotkania i wyjazdy naukowe. Dla tych, których praca wymaga na przykład ciągłego utrzymywania linii komórkowych, wymuszona i nieplanowana przerwa oznaczać będzie najprawdopodobniej konieczność powtórzenia od początku całych eksperymentów po ustaniu kryzysu.

PubMed, popularna na świecie baza publikacji o tematyce biomedycznej, wspierana przez NIH, zamierza funkcjonować w najbliższym czasie przy minimalnej koniecznej liczbie pracowników.

Wreszcie poważne problemy spotkały amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC, ang. Centers for Disease Control and Prevention), która zmuszona została do rezygnacji z corocznego programu kontroli rozprzestrzeniania się grypy sezonowej. Oznacza to, że lokalne ośrodki nie uzyskają pomocy od CDC, jak to miało miejsce w ubiegłych latach, a bez szans na powodzenie pozostanie idea efektywnego monitorowania powstawania ognisk i rozwoju grypy w typowym dla tej choroby sezonie.

Kryzys budżetowy trwa od początku października i na chwilę obecną nie można określić, jak długo utrzyma się patowa sytuacja w USA.

Źródła

www.fiercebiotech.com

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter