Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowy punkt uchwytu dla choroby Parkinsona
Nowy punkt uchwytu dla choroby Parkinsona

Ponad trzy dekady temu naukowcy odkryli, że substancja chemiczna, jaką jest MPTP, indukuje chorobę Parkinsona. W kolejnych latach badacze doszli do wniosku, iż za procesy neurodegeneracyjne odpowiedzialny jest metabolit MPTP – MPP+. W nowym badaniu naukowcy odkryli enzym odpowiedzialny za przekształcenie w toksyczny metabolit.

 

 

Ostatnio w literaturze światowej sugeruje się, że u podstaw parkinsonizmu mogą leżeć procesy neurodegeneracyjne wywołane przez neurotoksyczne substancje endogenne. Są to związki z grupy izochinoliny, bardzo zbliżone strukturą chemiczną do znanej egzogennej toksyny 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny (MPTP). Udowodniono, że MPTP wywołuje u ludzi i zwierząt objawy charakterystyczne dla choroby Parkinsona z neurodegeneracją komórek DA w obrębie szlaku czarno-prążkowiowego. Podstawową rolę w neurotoksycznym działaniu MPTP odgrywa jego metabolit, jon MPP+, powstały w komórkach glejowych pod wpływem MAO-B.

Badania prowadzone przez Narayana Avadhaniego, Mrittiki Chattopadhyay i wsp. sugerują, że enzym mitochondrialny CYP2D6, może stanowić bardzo obiecujący nowy punkt uchwytu w leczeniu choroby Parkinsona. W ekperymencie, którego wyniki opublikowano w "Journal of Biological Chemistry", badano mechanizm idopatycznej choroby Parkinsona (gdy nie można określić konkretnej przyczyny), co stanowi większość przypadków choroby indukowanej chemicznie.

W tej koncepcji uważano, że MPP+ jest transportowany do neuronów dopaminowych przez białka transportera dopaminy i rzeczywiście, choroba Parkinsona charakteryzuje się niezwykle niskim poziomem dopaminy w mózgu. Stąd naukowcy próbowali powstrzymać skutki działania MPP+ poprzez działanie zarówno na MAO-B, jak i białko transportera dopaminy. Niestety próby te nie dały zamierzonych efektów.

Najnowsze badania sugerują całkowicie odrębny mechanizm. W publikacji Avadhani i wsp. wykazano, że to enzym CYP2D6, zlokalizowany w mitochondriach, odgrywa najważniejszą rolę w metabolizowaniu MPTP do MPP+. W opublikowanych badaniach naukowcy przyjrzeli się bliżej beta-karbolinom i izochinolinom (toksynom przypominającym MPTP), które organizm wytwarza z substancji występujących w dymie tytoniowym, alkoholu i niektórych produktach spożywczych.

Odkryto, że zamiast MAO-B, to mitochondrialny CYP2D6 aktywuje beta-karboliny i izochinoliny w neuronach wytwarzających dopaminę, a nie w komórkach glejowych. Ta droga aktywacji w modelu mysim powoduje uszkodzenie neuronów oraz stres oksydacyjny, dając objawy takie jak w chorobie Parkinsona.

Odkrycie to jest bardzo ważne i może stać się inspiracją do dalszych badań, tworzenia nowych leków czy wykorzystania już istniejących inhibitorów cytochromu CYP2D6.

Źródła

Mrittika Chattopadhyay et al, Mitochondria-targeted cytochrome P450 CYP2D6 is involved in monomethylamine-induced neuronal damage in mouse models, Journal of Biological Chemistry(2019). DOI: 10.1074/jbc.RA119.008848.

KOMENTARZE
news

<Październik 2019>

pnwtśrczptsbnd
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
11
12
13
15
Forum Pharma 360° PLanet
2019-10-15 do 2019-10-16
19
20
23
25
27
28
30
31
1
2
3
Newsletter