Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centrum Transferu Technologii CITTRU

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Centrum Transferu Technologii CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel.: +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl | www.cittru.uj.edu.pl

 

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym. Do zadań CITTRU należy:

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek
  odpryskowych we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami / inwestorami,
opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla biznesu oraz oferty usług badawczych UJ
  realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi
  odbiorcami technologii,
identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji
  technologii opracowanych przez naukowców UJ, budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty badań zleconych i jej promocja wśród potencjalnych
  odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej.

 

news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter