Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GENOS sp. z o.o.

Inowrocławska 9/132

91-033 Łódź

Główny telefon: 885 86 86 84

Główny fax: +48 42 611 63 12

Główny email: genos@genos.com.pl

Strona www: http://www.genos.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
GENOS sp. z o.o.

Nasza oferta obejmuje z jednej strony bogatą ofertę odczynników, plastików i sprzętu laboratoryjnego, z drugiej zaś strony prowadzimy Poradnię Genetyczną z Laboratorium Genetyki Medycznej NZOZ.Genos, w której wykonujemy badania genetyczne. 

W naszej ofercie handlowej znajdą Państwo:

Media do hodowli komórkowych oraz odczynniki dla potrzeb diagnostyki molekularnej firmy Biological Industries (www.bioind.com):
• odczynniki do hodowli i różnicowania komórek macierzystych w standardzie klinicznym;
• cytogenetyka: kompletne podłoża do hodowli limfocytów krwi obwodowej, szpiku kostnego i amniocytów płynu owodniowego
• dodatkowe odczynniki dla potrzeb cytogenetyki;
• surowice zwierzęce, w tym FBS do hodowli komórek macierzystych;
• płyny hodowlane, roztwory soli, antybiotyków, trypsyny;
• panel produktów bez surowicy;
• suplementy hodowlane (antybiotyki, aminokwasy itp.);
• panel produktów do detekcji i zwalczania zakażenia hodowli komórkowych mykoplazmą;
• produkty do dezynfekcji łaźni wodnych i inkubatorów;
• produkty do biologii molekularnej, w tym zestawy do izolacji DNA i RNA, mierzenia proliferacji komórek, stabilizacji RNA, izolacji limfocytów.


Plastikowe naczynia i wyposażenie laboratoryjne do hodowli komórkowych firmy Techno Plastic Products (TPP) www.tpp.ch:
• butelki do hodowli;
• probówki hodowlane;
• probówki wirownicze;
• szalki do hodowli;
• probówki do głębokiego mrożenia, samostojące;
• płytki testowe do hodowli komórkowych;
• filtry strzykawkowe i butelkowe;
• pipety serologiczne;
• skrobaki do hodowli;
• raki i statywy.

 

Plastikowe wyposażenie laboratoryjne firmy SPL Life Sciences:
• hodowla komórkowa: butelki, płytki, szalki, naczynia powlekane, szkiełka nakrywkowe, komory do hodowli, scratchery, probówki, sita komórkowe, inserty itp.;
• hodowla 3D: szalki, płytki, butelki, scaffold, spheroid forming unit/gel.;
• biologia molekularna: płytki, stripy, mikroprobówki, folie uszczelniające do płytek, rezewuary;
• mikrobiologia: szalki Petriego okrągłę, kwadratowe, dzielone, kolby erlenmayera, probówki do hodowli bakterii, ezy, głaszczki, naklejki na szalki z podziałką;
• probówki różnego rodzaju w tym falkony 5 ml;
• hodowla owadów i roślin;
• klinika: kasetki histologiczne, pojemniki na mocz i próbki, probówki, szczoteczki cytologiczne.

Sondy molekularne oraz odczynniki dla potrzeb cytogenetyki molekularnej firmy Vysis (www.vysis.com):
• sondy centromerowe, telomerowe i unikalne;
• sondy do diagnostyki hematologicznej i onkologicznej;
• sondy do diagnostyki zespołów mikrodelecyjnych;
• zestawy sond do prenatalnej i postnatalnej diagnostyki aneuploidii;
• panel odczynników do CGH;
• pozostałe odczynniki niezbędne do techniki FISH.

Sondy molekularne i odczynniki do cytogenetyki molekularnej i detekcji wirusów za pomocą hybrydyzacji in situ firmy PanPath (www.panpath.nl)
• zestawy odczynników do detekcji Human Papilloma virus (HPV), Cytomegalo virus (CMV), Herpes simplex 1/2 virus (HSV), Epstein- Barr virus (EBV) z użyciem hybrydyzacji in situ
• sondy znakowane biotyną i digoksygeniną;
• zestawy odczynników do DISH, RISH;
• szkiełka kontrolne
• sondy do diagnostyki onkologicznej i inne

Farmakogenetyka: System EasyPGX do detekcji mutacji somatycznych EGFR, BRAF, KRAS itp. metodą RT-PCR firmy Diatech Pharmacogenetics.


Program Multiscan z podprogramem Karyotype firmy Genos - Computer Scanning Systems Ltd. Polska
System komputerowej analizy obrazów cytogenetycznych (techniki barwień prążkowych, FISH, CGH) oraz rejestracji i opracowania wyników badań molekularnych (PCR, RFLP, SSCP i inne).


Aparaturę medyczną i laboratoryjną:

• szeroka oferta sprzętu laboratoryjnego firmy MRC (www.mrclab.com)

  • automatyczne analizatory nasienia męskiego
dr n. o zdr. Agata Wyrębska
Kierownik działu handlu i marketingu
Email agata.wyrebska@genos.com.pl
Telefon 668 48 11 53
Fax 426116312
mgr Weronika Kowalczyk
Biotechnolog/ Opiekun klienta
Email weronika.kowalczyk@genos.com.pl
Telefon 887848485
Fax 426116312
Newsletter