Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Cytotoksyczność zależna od wielkości nanocząstek złota zbadana na mysich fibroblastach
08.02.2013
Cytotoksyczność zależna od wielkości nanocząstek złota zbadana na mysich fibroblastach

Nanocząteczki złota (AuNPs) choć już od jakiegoś czasu stosowane w wielu dziedzinach, m.in. w biomedycynie, czy kosmetologii nie zostały wystarczająco przebadane pod kątem cytotoksyczności. Z tego względu powołano zespół naukowców z the European Commission Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection.Naukowcy zbadali efekt jaki wywołały AuNPs o wilekości 5 i 15nm na model mysich fibroblastów in vitro. 


Przeczytaj również:

Nanotechnologie w kosmetyce- idealne rozwiązanie dla pokonania bariery naskórkowej?

Jak sprawdzić czy nanocząstki mogą być niebezpieczne?


Linia Balb/3T3 mysich fibroblastów była już wcześniej używana do oceny cytotoksyczności i zmian morfologicznych w komórkach pod wpływem nanomateriałów. Wrażliwość tego modelu komórkowego oraz jego niezawodność i powtarzalność uczyniły go najlepszym do badania toksyczności nanoczątek. Dodatkowo zobrazowano różnicę pomiędzy dwoma typami AuNPs, mechanizmami wychwytu przez linię Balb/3T3 oraz stopniem modyfikacji cytoszkieletu.

Badania pokazały, że cytotoksyczność może być lepiej zobrazowana i poprawniej zinterpretowana za pomocą połączenia dwóch technik: TEM (transmisyjny mikroskop elektronowy) oraz ICP-MS (spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej).

Technika TEM pokazała, że AuNPs wnikają do komórek, gdzie zostają ograniczone pęcherzykami zanim dotrą do jądra. Wychwyt AuNPs został oceniony ilościowo, dzięki ICP-MS i ujawnił, że całkowita zawartość Au w komórkach zwiększała się z upływem czasu, bez osiągnięcia plateau do 24h od ekspozycji. Pokazano, że zwłaszcza Au o wielkości cząstek 5nm niszczy strukturę cytoszkieletu.

Obraz z mikroskopu STEM: (A) AuNPs 5nm, (B) AuNPs 15nm

Generalny biologiczny efekt jaki wywołują nanocząsteczki złota o wielkości 5 i 15nm różni się od siebie. Konieczne są dalsze badania nad wpływem różnej wielkości nanocząstek na biologię komórek żywych.

Zdjęcia komórek Balb/3T3 inkubowanych z i bez AuNPs ( 5 i 15nm) przez 24 lub 72h.

 

Na podstawie:

“Size-dependent toxicity and cell interaction mechanisms of gold nanoparticles on mouse fibroblasts”, by R. Coradeghini, S. Gioria, C. P. García, P. Nativo, F. Franchini, D. Gilliland, J. Ponti, F. Rossi, in 'Toxicology Letters' (available online 13 December 2012); doi:10.1016/j.toxlet.2012.11.022

Agata Lebiedowska                                                                                                                     
portal
 Biotechnologia.pl

KOMENTARZE
Newsletter