Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmiany patentowe – kto zyska a kto straci?
08.02.2013
Zmiany patentowe – kto zyska a kto straci?

Już niebawem przedsiębiorcy pragnący ochronić swój wynalazek lub technologię będą mogli ubiegać się o przyznanie patentu jednolitego. Ustanowienie jednolitej ochrony patentowej sprawi, iż w Europie będą ze sobą współistnieć aż cztery kategorie patentów: patenty krajowe, patenty europejskie, patenty europejskie o jednolitym skutku oraz patenty europejskie o jednolitym skutku walidowane w jednym lub kilku państwach-stronach KPE (Konwencja o udzielaniu Patentów Europejskich) nieuczestniczących we wzmocnionej współpracy.

Nowy system ochrony patentowej ma obowiązywać w państwach członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy. Ustanowienie jednolitej ochrony patentowej jest ściśle powiązane z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego. Sąd ten ma powstać na podstawie umowy międzynarodowej, która ma być zawarta między państwami Unii Europejskiej, bez udziału samej Unii. Ma on posiadać wyłączną jurysdykcję w sprawach dotyczących zarówno patentu europejskiego o jednolitym skutku, jak i „klasycznego” patentu europejskiego, m.in. w sprawach o naruszenie obu patentów oraz ich unieważnienie. Oba przedsięwzięcia mają bardzo złożony, wieloaspektowy, skomplikowany charakter. Wiążą się z licznymi problemami o podstawowym znaczeniu zarówno na gruncie prawa Unii Europejskiej, jak i systemów prawnych państw członkowskich, w tym porządków konstytucyjnych tych państw. Ponadto wymagają uwzględnienia już wiążących zobowiązań międzynarodowych, w szczególności KPE, Porozumienia TRIPS, a także przyszłych zobowiązań, jakie będą wynikać z ewentualnego związania się przez Unię Europejską. Dlatego też ustanowienie jednolitej ochrony patentowej wzbudza sporo kontrowersji.

Na początku grudnia 2012 roku członkowie rządowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii ponad podziałami partyjnymi byli zgodni co do szkodliwości systemu jednolitej ochrony patentowej dla Polski. „Przeważająca większość zarzutów dotyczących niekonstytucyjności proponowanego rozwiązania podnoszona w ekspertyzach prawnych dostępnych dla Komisji (…) zaczynając od reżimu językowego, poprzez niemożność przekazania kompetencji tak umiejscowionemu sądowi, a kończąc na zasadach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wydaje się nie do usunięcia w ramach istniejącego projektu porozumienia” - napisali członkowie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Dezyderacie nr 5 w sprawie jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego uchwalonym na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2012 r.

Czy system jednolitej ochrony patentowej jest szkodliwy dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowowschodniej? Odpowiedź na to pytanie padnie podczas XII edycji największych w Europie Środkowowschodniej targów innowacyjnego biobiznesu - BioForum (www.cebioforum.com), które odbędą się w Budapeszcie 22-23 maja 2013.

W specjalnej sesji panelowej „Patent jednolity w krajach Europy Środkowowschodniej. Perspektywy dla MŚP: kto zyska, kto straci?” udział wezmą wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i prawa europejskiego. Dr Piotr Kamiński, polski i europejski rzecznik patentowy oraz Dr Ulrich Storz, niemiecki rzecznik patentowy, podejmą najważniejsze tematy związane z problematyką systemu jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego. Jednolity patent zostanie porównany w różnych aspektach z patentem europejskim. Uczestnicy sesji podejmą się także stworzenia kompleksowej analizy SWOT systemu jednolitej ochrony patentowej. Pod uwagę zostaną wzięte mocne i słabe strony patentu jednolitego. Pomoże to odpowiedzieć na istotne pytanie - czy wprowadzenie jednolitej ochrony patentowej utrudni czy uprości ochronę wartości intelektualnej w Europie? Ponadto omówione zostaną możliwości jakie niesie ze sobą patent jednolity oraz to, kto i jak może skorzystać na wprowadzeniu nowego systemu. Na koniec specjaliści prześwietlą zagrożenia jakie niesie ze sobą system jednolitej ochrony patentowej i zdemaskują wszystkie kruczki prawne, które czekają na środkowoeuropejskich małych i średnich przedsiębiorców.


Przeczytaj również:

Supergeneryki – powiew świeżości na rynku farmaceutycznym

BioForum dla sektora farmaceutycznego


 

Redkacja portalu Biotechnologia.pl

KOMENTARZE
Newsletter