Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Cancer Prevention 2020
Data rozpoczęcia:
2019-09-18
Data zakończenia:
2019-09-18
Organizator:
Agencja Badań Medycznych
Miejsce
Warszawa

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję „Cancer Prevention 2020” 18 września 2019 r. – Hotel Four Point by Sheraton

Problem zachorowań na nowotwory złośliwe jest jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych, przed którym stoi dziś polski system ochrony zdrowia. Konferencja inicjowana przez Agencję Badań Medycznych prowadzić ma do dyskusji na temat udoskonalenia obecnego systemu i jego poprawy w zakresie m.in. praktyk klinicznych i badawczych.

Liczba osób chorujących na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Szacuje się, że w okresie najbliższych 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 procent. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie realizowanych strategii walki z rakiem na świecie oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze profilaktyki onkologicznej.

Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w diagnostyce i leczeniu nowotworów oraz kierunki rozwoju polskiego sytemu ochrony zdrowia w obszarze onkologii. Konferencja będzie również okazją do dyskusji na temat możliwości realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie prewencji onkologicznej finansowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Tematyka konferencji nawiązuje do Narodowej Strategii Onkologicznej oraz podpisanej w czerwcu br. w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy umowy o współpracy z centrum onkologicznym – MD Anderson Cancer Center, poprzedzonej porozumieniem o rozwoju badań klinicznych między amerykańskim ośrodkiem a Agencją Badań Medycznych. Działania te są znaczącym krokiem w kierunku rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Konferencja „Cancer Prevention 2020” stanie się forum, które połączy ekspertów krajowych i międzynarodowych we wspólnej idei wypracowania najlepszych narzędzi służących polskim pacjentom. Swoją wiedzą w tym obszarze podzielą się także wybitni specjaliści w tym zakresie z University of Texas MD Anderson Cancer Center, którzy wezmą udział w konferencji.

Konferencja objęta została Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Program Konferencji:

8:45 – 9:00
Rejestracja

9:15 – 9:30
Wystąpienie Ministra Zdrowia

9:30 – 10:00
Wystąpienie p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych

10:00 – 10:15
Keynote: „Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025”

10:15 – 10:30
Keynote: „Global Cancer Prevention trends”

10:30 – 11:30
I Panel: „Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025: kierunki, wyzwania, ryzyka”

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
II Panel: Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu nowotworów

Keynote (10 min): prof. Waldemar Priebe

13:00 – 14:00
III Panel: Prewencja nowotworów – najskuteczniejsza droga walki w rakiem

Keynote (10 min): dr Alexander V. Prokhorov

14.00 – 15.00
Lunch & networking

14:45 – 15:45
Cancer Prevention 2020 – round table

Newsletter