Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK
Data rozpoczęcia:
2024-06-17
Data zakończenia:
2024-06-18
Organizator:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii)
Miejsce
Lublin

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, które w tym roku organizowane jest przez Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II (Katedrę Biologii i Biotechnologii) i odbędzie się w terminie 17-18 czerwca 2024 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL przy ulicy Radziszewskiego 7 w Lublinie.

„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” to sympozjum mikrobiologiczne o charakterze cyklicznym, współorganizowane od 2016 r. przez pięć instytucji naukowych: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Każdego roku inna z wymienionych instytucji pełni funkcję głównego organizatora.

Sympozjum jest jedynym w Polsce cyklicznym wydarzeniem obejmującym, promującym i rozpowszechniającym wykorzystanie technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania do kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów zasiedlających różne środowiska.

Plan wydarzenia opiera się na czterech panelach:

* Sesja I – MIKROBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK,

* Sesja II – MYKOBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK,

* Sesja III – METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I ICH POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W BIOTECHNOLOGII,

* Sesja IV – METAGENOMIKA APLIKACYJNA, METABOLOMIKA, PROTEOMIKA I ICH ZNACZENIE W MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA I ZDROWIU CZŁOWIEKA.

Konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w rozlicznych środowiskach i wykorzystania najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki w badaniach środowiskowych, fitopatologii, a także rolnictwie. 

Sympozjum jest skierowane zarówno do pracowników naukowych, mikrobiologów, biologów molekularnych, genetyków, bioinfomatyków, jak i młodych naukowców, w tym także magistrantów i doktorantów, dając im możliwość prezentacji swoich dotychczasowych wyników i skonsultowanie ich ze znanymi, docenionymi w Polsce i na arenie międzynarodowej naukowcami.

Referaty plenarne wygłoszą:

* PROF. DR HAB. ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

* MAGDALENA GAJDZIŃSKA (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji [DG RTD] w Brukseli),

* PROF. DR HAB. ŁUKASZ DZIEWIT (Uniwersytet Warszawski),

* DR HAB. SYLWIA RÓŻALSKA, PROF. UŁ (Uniwersytet Łódzki),

* DR HAB. URSZULA ZIELENKIEWICZ (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie),

* PROF. DR HAB. EMILIA FORNAL (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Tematyka tego wydarzenia jest niezywkle rozbudowana, co ma na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy, przyczyniając się do żywej dyskusji, która stanie się podwalinami do nawiązania nowych form współpracy i realizacji wspólnych projektów badawczych.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w konferencji będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2024 r.! Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym zasady rejestracji, znajdują się na stronie Sympozjum oraz na Facebooku.

Newsletter