Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – „Metagenomy różnych środowisk”
Data rozpoczęcia:
2022-06-23
Data zakończenia:
2022-06-24
Organizator:
IUNG-PIB (Puławy), IA PAN (Lublin), KUL (Lublin), UMCS (Lublin), SGGW (Warszawa)
Miejsce
Puławy

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasze Sympozjum otrzymało dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 80 325 zł. Do udziału w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk” zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Sympozjum odbędzie się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w dniach 23-24 czerwca 2022 r. i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego.

 

Cel i zakes konferencji

Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach. Badania „omiczne” w analizie próbek środowiskowych umożliwiają poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. Dotychczas w każdej edycji konferencji uczestniczyło ponad stu naukowców specjalizujących się w badaniach z obszarów naukowych związanych z ekologią mikroorganizmów, fitopatologią, genetyką, mikrobiologią, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem. Podczas Sympozjum zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Ponadto przedstawiona zostanie dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi „omicznych” najnowszej generacji do analiz m.in. próbek glebowych. Narzędzia metagenomiki umożliwiają testowanie wszystkich populacji mikroorganizmów, występujących w danym środowisku i nierozerwalnie wiążą się z badaniami z zakresu bioinformatyki i analizy danych.

Sympozjum jest jedynym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym obejmującym wiedzę na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach. Zapewnia integrację społeczności naukowej, w tym wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Pozwala na przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy i doświadczenia, nawiązywanie wszechstronnej współpracy oraz żywą dyskusję na temat najnowocześniejszych metod badawczych. To również doskonała możliwość do zaprezentowania wyników badań dla młodych adeptów nauki (magistrantów, doktorantów), którzy w miłej atmosferze i pod czujnym okiem profesorów mogą podzielić się swoimi odkryciami. Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

 

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

* sesja I: METAGENOMY W BADANIACH EKOSYSTEMÓW;

* sesja II: METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO;

* sesja III: NAUKI OMICZNE (METAGENOMIKA, METATAKSONOMIKA, METATRANSKRYPTOMIKA, METABOLOMIKA) – STAN AKTUALNY, PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ, ZAGROŻENIA;

* sesja IV: METAGENOMIKA APLIKACYJNA – WYKORZYSTANIE I ZNACZENIE METAGENOMIKI W BIOTECHNOLOGII, BIOLOGICZNEJ OCHRONIE ROŚLIN ORAZ MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

 

Referaty plenarne wygłoszą:

* dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-IB  (IOR PIB, Poznań);

* prof. dr hab. Hanna Mazur‑Marzec (Uniwersytet Gdański, Gdańsk);

* prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk);

* dr hab. Krzysztof Treder (IHAR PIB, Oddział w Boninie);

* dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

Newsletter