Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
Data rozpoczęcia:
2023-09-28
Data zakończenia:
2023-09-30
Organizator:
Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
Miejsce
Katowice
Link do strony

W dniach 28-30 września 2023 r. w Hotelu Novotel w Katowicach odbędzie się XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej Małecki, nauczyciel akademicki oraz członek Rady Naukowej AWF Katowice.

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne realizuje swoje zadania w oparciu o oddziały, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie oraz sekcje i komisje przy Zarządzie Głównym. Towarzystwo regularnie organizuje sympozja, konferencje i kongresy farmakologiczne, uczestniczy w opracowaniach ekspertyz i memoriałów dotyczących farmakologii oraz ściśle współpracuje z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi.

Organizacja Konferencji ma na celu oddziaływanie na polską i światową farmakologię i pokrewne jej dyscypliny. Udział w Zjeździe umożliwi przede wszystkim młodym farmakologom bezpośredni kontakt z doświadczonymi pracownikami nauki z Polski i zagranicy, a także praktyczne poznanie nowych technik badawczych oraz skonsolidowanie środowiska młodych farmakologów.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność współczesnej farmakologii i jej szeroki wkład w rozwój innych dziedzin naukowych, tematykę Zjazdu cechuje nowatorstwo i różnorodność. Prezentowane podczas Zjazdu sesje naukowe w postaci doniesień ustnych oraz plakatowych będą dotyczyły nie tylko najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie farmakologii klinicznej i przedklinicznej, ale także toksykologii, farmakoterapii czy prewencji chorób.

Newsletter