Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji kosmetyków’
Data rozpoczęcia:
2023-01-31
Data zakończenia:
2023-01-31
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)
31 stycznia

*warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników
Jeżeli nie możesz wziąć udziału, daj nam znać odpowiednio wcześniej, zrozumiemy :)

Niedokonanie wpłaty nie jest dla nas jednoznaczne z rezygnacją :(

 

Szkolenie online (na żywo)
Termin: 31 stycznia
Czas trwania: 10.00-14.00

 

 

Cena

Noworoczna promocja: 580 zł netto/osoba (do 13.01)
700 zł netto/osoba (przy rejestracji od 14.01)

 

Cena dla firm: 1850 zł netto

✔ 1 rejestracja – dostęp dla dowolnej liczby osób
✔ W komentarzu napisz "Cena dla firm"
✔ Ty decydujesz, ile osób weźmie udział w szkoleniu – daj dostęp każdemu pracowikowi z osobna lub zgromadź wszystkie zainteresowane osoby w jednym miejscu

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie fundamentalnej wiedzy na temat rodzajów i specyfiki zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji kosmetyków. Uczestnicy zdobędą również umiejętności z zakresu identyfikacji punktów kontroli oraz potencjalnych źródeł zakażeń wyrobów gotowych. Ponadto omówione zostaną zgodne z aktualnym stanem prawnym wymagania mikrobiologiczne stawiane produktom kosmetycznym. Omówiona zostanie również istota kontroli jakości w zakładzie produkującym kosmetyki.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zapewniania i kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkującym kosmetyki, technologów, pracowników działu rozwoju produktu, kierowników produkcji, kadry zarządzającej, właścicieli zakładów produkcyjnych, inwestorów oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z tematyką zagrożeń mikrobiologicznych i kontroli jakości w produkcji kosmetyków.

 

Agenda

1. Wprowadzenie - kluczowe pojęcia oraz ustawodawstwo podstawowe:
• pojęcie jakości mikrobiologicznej produktu kosmetycznego;
• wymagania dotyczące jakości mikrobiologicznej dla produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516.
2. Źródła skażeń mikrobiologicznych w produkcji kosmetyków oraz ich identyfikacja:
• pojęcie pierwotnych i wtórnych skażeń produktu kosmetycznego;
• mycie i dezynfekcja w zakładzie produkującym kosmetyki, charakterystyka surowców oraz kontrola środowiska produkcji i higieny pracowników w kontekście czystości mikrobiologicznej gotowego produktu kosmetycznego.
3. Stabilność mikrobiologiczna produktu kosmetycznego:
• istota badań skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych;
• skutki skażenia mikrobiologicznego kosmetyku.
4. Kontrola jakości w przemyśle kosmetycznym:
• schemat organizacyjny wytwórni kosmetyków a niezależność działu jakości;
• zadania kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym;
• badanie komponentów i zwalnianie ich do produkcji;
• badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne produktów kosmetycznych na zgodność ze specyfikacją.

 

Prelegentka

mgr inż. Katarzyna Uzdrowska, Technolog Chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika
Gdańska), specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z
zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ) a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

 

 

 

Informacje o Spotkaniu
 

  • Spotkanie odbywa się w formie online (na żywo) za pośrednictwem platformy Zoom
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym webinarem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10.00. W dniu spotkania każdy uczestnik otrzyma dane do logowania

 

ważne:

Każdy z uczestników proszony jest o podpisanie się imieniem i nazwiskiem (w celu weryfikacji)
–> instrukcja:
https://support.zoom.us/hc/pl/articles/201363203-Dostosowywanie-profilu)*
lub

–> (już po kliknięciu w link i dołączeniu do spotkania): kliknięcie w zakładkę "Uczestnicy", następnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy w swoją nazwę użytkownika i kliknięcie "zmień nazwę"*

*W przypadku gdy nie ma podanego imienia i nazwiska uczestnik w prywatnej wiadomości zostanie proszony o przedstawienie się :)

ważne:

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy i wyrażeniem chęci wzięcia udziału w spotkaniu i dokonania płatności. Niedokonanie wpłaty terminie wskazanym na FV proforma nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
A po ludzku: Jeżeli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, daj znam znać odpowiednio wcześniej, zrozumiemy :)

 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

Newsletter