Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy Centrum Edukacji Bio-Medycznej zintensyfikuje współpracę nauki z biznesem? Rozmawiamy z Urszulą Mikiewicz, prezes spółki
13.05.2013
Czy Centrum Edukacji Bio-Medycznej zintensyfikuje współpracę nauki z biznesem? Rozmawiamy z
Centrum Edukacji Bio-Medycznej to stosunkowo młoda spółka w branży biotechnologicznej, która swoją działaność skupia przede wszystkim na transferze technologii, promocji i wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych oraz działalności szkoleniowej. W rozmowie z naszym portalem Urszula Mikiewicz, prezes Centrum Edukacji Bio-Medycznej opowiada o działaności spółki, pomysłach na intensyfikację współpracy świata naukowego ze światem biznesu oraz o perspektywach rozwoju biobranży w naszym regionie.

Biotechnologia.pl: Czym zajmuje się spółka Centrum Edukacji Bio-Medycznej? Co jest kluczową działalnością?

Urszula Mikiewicz: Centrum Edukacji Bio-Medycznej to centrum kompetencji, którego działania koncentrują się na transferze technologii, rozwoju projektów badawczo-rozwojowych oraz działalności szkoleniowej. Centrum powstało z połączenia doświadczeń Nickel Technology Park Poznań oraz poznańskiego ośrodka naukowo-badawczego CB DNA.

W obecnej chwili, zgodnie z analizami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jednym z większych wyzwań dla polskiej gospodarki jest intensyfikacja współpracy środowiska naukowego z biznesem, a w szczególności komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w publicznych organizacjach badawczych. Centrum Edukacji Bio-Medycznej powstało właśnie po to, aby wspierać powiązania jednostek naukowych z przedsiębiorcami.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania stworzone dla jednostek akademickich oraz firm, obejmujące szkolenia związane z transferem technologii, ochroną własności przemysłowej, komercjalizacją wyników badań. Ale to oczywiście tylko jeden z kilku obszarów działalności Centrum. Chcemy także stać się jednym z najważniejszych w kraju ekspertów w zakresie usług związanych z zarządzaniem i strategią ochrony własności przemysłowej. W tej dziedzinie zapewniamy naszym klientom m.in. pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań znajdujących się w portfelu wynalazków jednostki akademickiej wraz z doborem odpowiedniej strategii ich ochrony w świetle ustawy Prawo Własności Przemysłowej, European Patent Convention czy innych krajowych oraz regionalnych ustaw, regulujących ochronę i obrót dobrami niematerialnymi. Kadra zarządzająca Centrum Edukacji Biomedycznej posiada bogate doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym ze źródeł Unii Europejskiej, i uczestniczyła w realizacji wielu inwestycji związanych z naukami biomedycznymi, w tym m.in. takich jak: Nickel Technology Park Poznań, Nickel BioCentrum czy Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Jakie były okoliczności powstania spółki?

Powstanie spółki jest wynikiem konsekwentnego wspierania przez Nickel Technology Park Poznań rozwoju polskiego biosektora. W 2012 r. na terenie Parku otworzyliśmy nowoczesny ośrodek biomedyczny Nickel BioCentrum i rozpoczęliśmy komercjalizację pierwszych innowacyjnych pomysłów w ramach Nickel Inkubator. Jest to projekt, który prowadzimy od 2011 roku i który już od jesieni ubiegłego roku przynosi nam pierwsze wymierne efekty. Dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjnej Gospodarki w Inkubatorze powstają kolejne innowacyjne firmy, w tym m.in. z branży biotechnologicznej i Life Sciences. Jedną z nich jest właśnie Centrum Edukacji Bio-Medycznej. Pomysłodawcami oraz udziałowcami naszej spółki są CB DNA oraz NTPP.

W jaki sposób można opisać model biznesowy firmy?

Spółka działa komercyjnie w obszarze usług szkoleniowych, doradztwa w zakresie transferu technologii oraz rozwoju projektów badawczo-rozwojowych, jak również przygotowuje ekspertyzy dla podmiotów zewnętrznych. Współpracujemy także z poznańskimi uczelniami wyższymi w kwestii organizacji staży dla studentów. Bardzo chętnie wspieramy różne inicjatywy promujące branżę biotechnologiczną i Life Sciences. W tym roku zostaliśmy po raz pierwszy partnerem merytorycznym konferencji BIOCONNECT 2013. Dzięki naszej sieć kontaktów krajowych i międzynarodowych, 15 i 16 maja br. NTPP odwiedzą najlepsi eksperci związani ze światowym biobiznesem. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę z organizatorami konferencji także przy jej kolejnych edycjach.

W branży szkoleniowej istotne jest posiadanie partnerów strategicznych. Czy firma takowych posiada? Co wnoszą w działalność spółki?

Naszymi głównymi partnerami są nasi udziałowcy. NTPP wspiera rozwój biosektora od początku swojej działalności, także poprzez działania edukacyjne. Natomiast CB DNA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku, w tym również w branży szkoleniowej. Centrum Edukacji Bio-Medycznej to połączenie ich wzajemnych doświadczeń i kompetencji. Posiadanie tak dużych i stabilnych partnerów pozwala nam na działanie z rozmachem oraz śmiałe plany na przyszłość, zapewnia świeże spojrzenie na branżę oraz przede wszystkim gwarantuje dostęp do wysoce specjalistycznej wiedzy, która w przypadku sfery bio jest niezmiernie istotna.

Spółka działa stosunkowo krótko, ale może już da się określić, która oferta cieszy się największym zainteresowaniem?

W tej chwili największym powodzeniem cieszą się usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej, zlecenia obejmujące wykonywanie ekspertyz z oceny wartości rynkowej nabywanych badań oraz szkolenia z komercjalizacji.

Do kogo skierowana jest oferta spółki? Jak można scharakteryzować klienta Centrum Edukacji Bio-Medycznej?

Klientami naszego Centrum są zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe oraz studenci. Oferta firmy jest bardzo zdywersyfikowana i uwzględnia potrzeby wszystkich wymienionych grup.

Jak z pozycji nowej spółki można opisać sytuację na rynku szkoleń w branży (uogólniając) Life Sciences?

Rynek ten jest w tej chwili w fazie intensywnego rozwoju, ale to dopiero początek drogi w porównaniu np. z krajami Europy Zachodniej. Myślę, że mamy przed sobą kilka lat intensywnej pracy, aby dogonić w tym zakresie światowy biobiznes. Jest to dla nas z pewnością bardzo ciekawe wyzwanie.

Jakie są przewagi konkurencyjne Centrum Edukacji Bio-Medycznej?

Przede wszystkim dobrze przygotowana, skrojona pod potrzeby rynku oferta oraz profesjonalna obsługa klienta. Nasze atuty to także doświadczona, posiadająca często unikalną, specjalistyczną wiedzę kadra oraz bardzo dobrze rozwinięta sieć kontaktów, szczególnie związanych z zagranicznym biobiznesem. Działamy na terenie NTPP, więc możemy korzystać nie tylko z jego doskonałej infrastruktury, w tym z nowo powstałego ośrodka Nickel BioCentrum, ale także oferowanych przez Park dodatkowych usług i jego dobrych kontaktów z polskimi uczelniami wyższymi. No i mamy oczywiście do dyspozycji środki unijne, pozyskane z projektu Nickel Inkubator, czyli stabilne finansowanie.

Spółka ma w planie również działalność badawczo-rozwojową. Czego będzie ona dotyczyć?

Działalność badawczo-rozwojowa skoncentrowana jest przede wszystkim na wsparciu projektów związanych z opracowaniem nowych strategii terapeutycznych, w tym nowych substancji aktywnych, w obszarach takich jak: choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego, choroby autoimmunizacyjne i zakaźne oraz diagnostyka i prewencja tych schorzeń.

Centrum Edukacji Bio-Medycznej chce również aktywnie wyszukiwać unikalne projekty badawcze na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej. Jakie będą to projekty?

Wszystkie już przeze mnie wymienione, ale oczywiście tylko te, które będą miały potencjał komercjalizacyjny.

Co spółka będzie robić z projektami które ją zainteresują? Jak będzie je wspierać?

Wszystkie projekty zostaną ocenione przez związanych z nami ekspertów pod kątem poziomu naukowego, własności intelektualnej, potencjału rynkowego oraz unikatowości w skali międzynarodowej (tzw. due dilligience technologii). Środki na ich finansowanie będziemy pozyskiwać m.in. z funduszy unijnych przeznaczonych na innowacje. Ostatecznym efektem naszej pracy będą licencje sprzedawane koncernom farmaceutycznym oraz dużym firmom biomedycznym.

Czy w ocenie spółki nasz region jest zasobny w takie projekty?

Nasz region ma nie tylko doskonałe zaplecze naukowe, ale w ostatnich czasach, przede wszystkim dzięki środkom unijnym, także coraz lepiej rozwiniętą infrastrukturę. Umożliwia ona prowadzenie badań na poziomie takim samym jak w innych krajach Europy czy świata. Młodzi naukowcy są coraz silniej nastawieni na odniesienie sukcesu biznesowego, a nie tylko badawczego. To wszystko pozwala nam sądzić, że nie będziemy mieli większych problemów ze znalezieniem interesujących i perspektywicznych projektów.

Jakie największe wyzwania stoją w dalszym rozwoju firmy?

Oczywiście najważniejszym wyzwaniem w chwili obecnej jest zbudowanie na rynku naszej pozycji jako centrum kompetencji i stanie się wiarygodnym partnerem zarówno dla przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu. Musimy stale dbać o rozwój naszego zaplecza intelektualnego oraz krajowych i zagranicznych kontaktów. Oczywiście sprawą kluczową dla dalszego rozwoju spółki będzie znalezienie, ocena i wybór takich projektów badawczych, których komercjalizacja zakończy się sukcesem rynkowym.

Jakie są perspektywy rozwoju?

Perspektywy rozwoju naszej firmy są ściśle powiązane z sytuacją polskiej branży biotechnologicznej i Life Sciences. Na Zachodzie biobiznes jest w tej chwili jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój gospodarki światowej oraz gospodarek poszczególnych krajów. Mamy nadzieję, że ten trend będzie w najbliższych latach również coraz bardziej widoczny w Polsce i chcemy się do niego dobrze przygotować.

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał red. Tomasz Sznerch

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
31
1
2
3
4
6
Marketing w branży health&beauty
2019-06-06 do 2019-06-06
8
9
10
11
Beauty Innovations 2019
2019-06-11 do 2019-06-11
15
16
17
18
Innowacyjny Szpital: Matka i dziecko
2019-06-18 do 2019-06-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Newsletter