Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celują w Innowacje - Celon Pharma S.A. ogłasza konkurs na projekty badawcze w zakresie astmy i POChP.
15.05.2013
Celują w Innowacje - Celon Pharma S.A. ogłasza konkurs na projekty badawcze w zakresie astm

Celuj w Innowacje to ogólnopolski konkurs, którego celem jest zaproszenie do współpracy z przemysłem  wybitnych  naukowców  z  dziedzin  nauk  medycznych, farmaceutycznych,  biologicznych  i biotechnologicznych oraz stworzenie im unikalnej szansy na wspolne realizowanie z firmą Celon Pharma S.A. projektów  badawczych  związanych  z poszukiwaniem  przełomowych terapii. Właśnie rusza pierwsza edycja konkursu dedykowana procesom zapalnym w chorobach płuc. Portal Biotechnologia.pl z dumą objął patronat medialny nad pierwszą edycją Konkursu!

Konkurs skierowany jest do ośrodków i instytucji naukowych oraz ich pracowników, którzy poprzez udział w konkursie mają szansę na otrzymanie dofinansowania zgłoszonego projektu badawczego. Inicjatywę wsparli swoim autorytetem wybitni eksperci związani z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju, którzy wraz z Organizatorami konkursu dokonają wyboru najlepszych projektów spośród nadesłanych z całego kraju.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: "W naszej codziennej pracy wierzymy w to, że połączenie pasji, wiedzy i przedsiębiorczości może być skutecznym źródłem innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Tę misję realizujemy na co dzień w laboratoriach Celon Pharma S.A. prowadząc badania nad nowoczesnymi terapiami. Chcemy wspólnie z polskimi naukowcami rozszerzyć spectrum naszych projektów badawczych, właśnie o zagadnienia związane z chorobami płuc. Wierzymy we wspólny sukces nauki i biznesu."

Monika Lamparska – Przybysz, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma S.A.: "Forma konkursu umożliwia udział wszystkim naukowcom, którzy prowadzą prace badawcze i np. mają potwierdzoną tezę badawczą, która wiąże się z tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu, czyli procesami zapalnymi w chorobach płuc. Formalności zgłoszeniowe zostały przez nas uproszczone do minimum, wystarczy wysłanie Zgłoszenia według wzoru podanego na naszej stronie internetowej. Stawiamy na efektywny dialog ze środowiskiem naukowym w poszukiwaniu ciekawych projektów, które będziemy mogli rozwijać wspólnie w naszych laboratoriach. Do oceny merytorycznej projektów zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wesprą nas w wyborze najlepszych Zgłoszeń."

Temat przewodni pierwszej edycji konkursu, którym są procesy zapalne w chorobach płuc, obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • modele In vitro i In vivo do badania molekularnych mechanizmów astmy i POChP;
  • molekularne mechanizmy i biomarkery rozwoju astmy i POChP;
  • nowe cele terapeutyczne jako potencjalne miejsce działania leków ze szczególnym uwzględnieniem astmy opornej na leczenie kortykosteroidami;
  • terapie celowane w astmie i POChP;
  • rola szlaku JAK/STAT oraz PI3K w patogenezie chorób płuc o podłożu zapalnym.

Termin składania Zgłoszeń do I etapu rozpoczyna się 15.05.2013 i upływa 31.05.2013 roku. Zgłoszenia, które przejdą ocenę formalną z punktu widzenia zgodności z założeniami konkursu zostaną zakwalifikowane do etapu II, w którym cały projekt będzie poddawany ocenie merytorycznej z udziałem ekspertów i Organizatora. Łączna pula dofinansowania w 2013 r. wynosi 400 000 PLN.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią listu przewodniego od firmy

LIST PRZEWODNI OD FIRMY

 

Więcej informacji dotyczących procedury konkursowej oraz regulamin znajduje się na http://celonpharma.com/b-r/konkurs/

 

Patronat nad konkursem objęły Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl oraz Portal Biotechnologia.pl

 

Redakcja
na podstawie informacji prasowej On Board Public Relations

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2019>

pnwtśrczptsbnd
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Newsletter