Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
wyników: 12
Mainpage_thumb_logo_z_pasem Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza EKO ANALIZA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza analiza próbek powietrza na zawartość aldehydów, fenoli Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia chromu (VI) metodą chromatografii jonowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia amin alifatycznych i aromatycznych: 1,3 dioxany i 1,4 dioxanu Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza analiza zawartości nikotyny, aniliny i kwasu jabłkowego Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza analiza ilościowa i jakościowa z identyfikacją zanieczyszczeń olejów, paliwach napędowych, krzemionek Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza w bazach olejowych wykonywanie krzywej destylacyjnej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza emisja lotnych związków organicznych z materiałów, tworzyw, olejów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia olejów według normy PN-ISO 8573-2 pkt. 9 Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza ustalanie składów mieszanin np. e-papierosów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza możliwość doradztwa w procesie projektowania ilościowego i jakościowego produktów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem