Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analizy chromatograficzne

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Analizy chromatograficzne

Analizy chromatograficzne należą do najczęściej wykorzystywanych technik w biochemicznych badaniach, związanych z koniecznością rozdzielenia skomplikowanych mieszanin na poszczególne składniki oraz ich ilościowego oznaczania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy szeroki wachlarz analiz próbek białek i peptydów opartych na chromatografii cieczowej w technikach nisko-, średnio- oraz wysokociśnieniowych (FPLC i HPLC). Możliwa jest detekcja fluorymetryczna oraz spektrofotometryczna w świetle widzialnym a także ultrafioletowym. Bogaty zestaw kolumn analitycznych oraz półpreparatywnych umożliwia nam prowadzenie chromatografii jonowymiennej, hydrofobowej, z odwróconymi fazami oraz sączenia molekularnego.

Poza pewnymi zastrzeżeniami (np. większość kolumn do HPLC nie toleruje w próbkach obecności detergentów, glicerolu oraz rozpuszczalników organicznych, nie jest możliwe również analizowanie próbek silnie zasadowych) skład i objętości nadesłanych do analiz próbek mogą być dowolne, próbki mogą nawet być zasolone. Tym niemniej, ze względu na bardzo indywidualny i badawczy charakter tej usługi proszę każdorazowo konsultować jej zakres.

Wszelkie pytania dotyczące tych analiz, prośby o porady fachowe oraz zapytania o terminy oznaczeń proszę kierować pod adres biocentrum@biocentrum.com.pl

Newsletter