Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania przedkliniczne in vitro: Inhibicja cytochromu P450

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Badania przedkliniczne in vitro: Inhibicja cytochromu P450

Rodzina cytochromów P450 obejmuje, występujące w wielu tkankach ssaczych, w tym głównie w wątrobie, wielofunkcyjne oksygenzy hemowe. Białka te odgrywają istotną rolę w metabolizmie szerokiej gamy ksenobiotyków i związków endogennych. Ludzkie geny CYP zostały scharakteryzowane i zakwalifikowane do różnych rodzin i podrodzin na podstawie ich struktury. Rodziny CYP1, CYP2 i CYP3 są obecnie uznawane za główne cytochromy odpowiedzialne za metabolizm oksydacyjny leków i ksenobiotyków. Hamowanie metabolizmu, w którym pośredniczą cytochromy P450 zachodzi często w wyniku interakcji pomiędzy różnymi lekami. Związek, który hamuje enzym biorący udział w metabolizmie innego leku może powodować zmniejszone wydalanie metaboliczne tego leku. Konsekwencją jest jego podwyższone stężenie we krwi, co może powodować niekorzystne skutki lub wzmocniony efekt terapeutyczny. 

Test inhibicji cytochromu P450 pozwala na identyfikację związków charakteryzujących się niskim potencjałem w oddziaływaniach lek-lek (słabych inhibitorów enzymów). 
Oznaczenie polega na inkubacji związku z odpowiednimi substratami dla enzymów CYP. 
Test wykorzystuje rekombinowane enzymy: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 i CYP3A4 oraz kilka substratów modelowych, w tym fenacetynę, kumarynę, paklitaksel, diklofenak, (S)-mefenytoina, bufuralol, p-nitrofenol, testosteron, nifedipina i midazolam. Otrzymana w wyniku oznaczenia wartość IC50 określa stężenie badanego związku, przy którym zachodzi 50% inhibicja aktywności katalitycznej enzymu. 

 

Hamowanie cytochromu CYP3A4 (Recombinantowy CYP3A4, substrat - BFC, 7-Benzyloxy-trifloromethylcoumarin)

Image

Image

Newsletter