Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania przedkliniczne in vitro: Stabilność metaboliczna

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Badania przedkliniczne in vitro: Stabilność metaboliczna

Metaboliczna stabilność leków odgrywa ważną rolę w ich biodostępności, a także wpływa na ich własności farmakokinetyczne. Spadek stabilności powoduje wzrost wydalania leku z organizmu, co w konsekwencji prowadzi do znacznego zmniejszenia jego biodostępności. Badania stabilności metabolicznej nowych leków pozwalają na określenie ich farmakokinetycznych parametrów (czasu półtrwania, klirensu, absorpcji). Dzięki temu można określić wielkość dawki i częstość podawania leku, tak aby jego stężenie w organizmie było efektywne.

BioCentrum oferuje dwie wysoce wydajne metody badania stabilności metabolicznej. Głównym celem obu metod jest ustalenie stabilności metabolicznej badanych substancji. 

W jednej wykorzystywane są mikrosomy wątrobowe, które zawierają większość enzymów odpowiedzialnych za metabolizm ksenobiotyków. 
W drugiej metodzie stosowana jest frakcja S9, która zawiera nadsącz uzyskany w wyniku wirowania homogenatu wątroby przy prędkości 9000g. Frakcja ta zawiera zarówno cytozol komórkowy, jak i błony siateczki endoplazmatycznej, w których znajdują się aktywne metabolicznie enzymy. 

W obu metodach testowane związki są preinkubowane z mikrosomami lub frakcją S9 przez 10 minut w 37 °C. Po tym czasie następuje inicjacja właściwej reakcji poprzez dodanie 1mM UDPGA lub 1mM NADPH. Czas trwania reakcji wynosi od 15 do 30 minut. Dzięki zastosowaniu wysoce sprawnościowej chromatografii cieczowej oraz technik spektrometrii masowej obie metody pozwalają na wykrycie badanych związków oraz ich metabolitów po wcześniejszej inkubacji z mikrosomami lub frakcją S9.

Newsletter