Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania przedkliniczne in vitro: Współczynnik podziału (LogD)

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Badania przedkliniczne in vitro: Współczynnik podziału (LogD)

Współczynnik podziału (LogD) jest to stosunek stężenia leku w dwóch nie mieszających się rozpuszczalnikach, zazwyczaj w wodzie i oktanolu. Jest to miara hydrofobowych/hydrofilicznych właściwości danej cząsteczki. Wspólczynnik podziału wyliczany jest wykorzystując metodę wstrząsania kolby, która polega na rozpuszczeniu substancji będącej obiektem zainteresowania, w oktanolu i wodzie, a następnie wykonywany jest pomiar stężenia substancji rozpuszczonej w każdym z rozpuszczalników, przy użyciu spektroskopii UV / VIS.

Newsletter