Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kinetyka reakcji enzymatycznych

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

Główny telefon: +48 (71) 734 77 77

Główny email: biuro@port.org.pl

Strona www: www.port.org.pl
Kinetyka reakcji enzymatycznych
Badania własności i funkcji białek metodami biochemicznymi i biofizycznymi.
Newsletter