Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Produkcja białek rekombinowanych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Produkcja białek rekombinowanych

Białka rekombionowe

Produkcja białek rekombinowanych in vitro jest  szeroko stosowana zarówno do celów naukowych, jak i terapeutycznych. Łatwa procedura i niskie koszty powodują, że systemy bakteryjne i drożdżowe to najczęściej stosowane systemy ekspresyjne. Metoda ta jednak wymaga wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia zadowalających rezultatów. Jakość i ilość końcowego produktu zależą zarówno od zastosowanego wektora ekspresyjnego czy szczepu, jak i od odpowiednio dobranych warunków wzrostu hodowli i oczyszczania.

Systemy ekspresyjne

Naszym celem jest dostarczenie kompleksowych, innowacyjnych i konkurencyjnych kosztowo rozwiązań w procesie produkcji białek. Oferujemy systemy mogące znaleźć szerokie zastosowanie zarówno do produkcji białek używanych jako antygeny do uzyskiwania przeciwciał jak i produkcji biofarmaceutyków. Podstawą systemu ekspresyjnego są unikatowe, skonstruowane przez nas wektory ekspresyjne oraz naturalne lub zmodyfikowane, prokariotyczne i eukariotyczne szczepy bakteryjne i drożdżowe. Używamy bakterii Eschericha coli z wbudowanym, innowacyjnym systemem autolizującym, gwarantującym ograniczenie możliwości utleniania produkowanego białka. Jeżeli produkowane białka wymagają potranslacyjnej modyfikacji, używany będzie system z wykorzystaniem Pichia pastoris lubSaccharomyces cerevisiae. W zależności od wymagań, białka mogą być produkowane wewnątrz- lub zewnątrzkomórkowo, konstytutywnie lub w systemach indukowalnych. 

Po transformacji odpowiednich szczepów i hodowli w małej objętości, identyfikujemy klony wykazujące znaczny poziom ekspresji produkowanego białka. Na tej podstawie wybieramy odpowiedni system ekspresyjny. W przypadku, gdy wyniki nie są zadawalające, przeprowadzamy optymalizację warunków wzrostu i produkcji białka (media hodowlane, dodatki, temperatura, czas indukcji).
Ostatnim etapem jest oczyszczanie białka z wykorzystaniem metod chromatograficznych. Czystość uzyskanych preparatów jest potwierdzana przez analizy SDS-PAGE i HPLC.

Newsletter