Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Testy ekspresji białek rekombinowanych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Testy ekspresji białek rekombinowanych

Oferowane przez BioCentrum testy ekspresji mają na celu określenie optymalnego środowiska produkcji rekombinowanego białka,  pozwalające na uzyskanie produktu z możliwie największą wydajnością. W celu uzyskania białka w formie rozpuszczalnej, testujemy produkcję w różnych szczepach bakteryjnych oraz optymalizujemy spektrum czynników mających wpływ na wydajność procesów ekspresji: czas ekspresji, skład mediów hodowlanych, temperaturę ekspresji oraz stężenie stosowanego induktora. 
W przypadku niemożności uzyskania rekombinowanego białka w formie rozpuszczalnej  oferujemy  przeprowadzenie procesu „re-foldingu”. W większości przypadków proces stosuje się po zakończeniu optymalizacji ekspresji, w sytuacji gdy stosowane systemy nie gwarantują ekspresji białka w formie rozpuszczalnej.

Newsletter