Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługi krystalograficzne

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Usługi krystalograficzne

Wykonujemy pełny zakres niezbędnych prac (zobacz – schemat postępowania) dostarczając wysokiej rozdzielczości struktury trzeciorzędowe białek w stanie wolnym oraz w kompleksach z niskocząsteczkowymi ligandami. 

BioCentrum oferuje również usługi z zakresu kompleksowej analizy wyników prac obejmującą m. in. charakterystykę miejsca wiązania oraz sugestie dotyczące dalszej optymalizacji ligandów, a także dokowanie ligandów in silico. Poznanie sposobu w jaki ligand wiąże się z białkiem stanowi ważny element projektowania nowych leków. Analiza miejsca wiązania daje wgląd w molekularny mechanizm działania ligandu, a co za tym idzie także informacje dotyczące możliwości optymalizacji jego struktury. 

BioCentrum wykonuje również strukturalne analizy porównawcze dla leków biopodobnych. Tego typu analizy są niezbędne przy porównywaniu generycznego leku biopodobnego z jego odpowiednikiem, istniejącym już na rynku (np. porównanie struktury nowego analogu insulin ludzkiej z insuliną ludzką). Oferta z tego zakresu kierowana jest głównie do Klientów farmaceutycznych oraz jednostek badawczych rozwijających nowe terapeutyczne związki chemiczne, nie wykluczając jednak możliwości podjęcia innych prac zleconych / współpracy w zakresie badań strukturalnych.

Newsletter