Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza biochemiczna. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza dokumentacji pod względem przydatności do rozpoczęcia badań klinicznych oraz do rejestracji produktu leczniczego. Wczesne fazy rozwoju produktu. Badania kliniczne. Badania kliniczne faz wczesnych. Projekty kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza hematologiczna. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza statystyczna. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia chromu (VI) metodą chromatografii jonowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia amin alifatycznych i aromatycznych: 1,3 dioxany i 1,4 dioxanu Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza analiza zawartości nikotyny, aniliny i kwasu jabłkowego Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza analiza ilościowa i jakościowa z identyfikacją zanieczyszczeń olejów, paliwach napędowych, krzemionek Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza w bazach olejowych wykonywanie krzywej destylacyjnej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza emisja lotnych związków organicznych z materiałów, tworzyw, olejów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia olejów według normy PN-ISO 8573-2 pkt. 9 Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza ustalanie składów mieszanin np. e-papierosów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza możliwość doradztwa w procesie projektowania ilościowego i jakościowego produktów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza siloksanów (Si) w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza Cl, F w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza sumy siarki w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza pyłów w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza mgły olejowej w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza wilgotności względnej biogazu Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza amoniaku w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_gpchem_przezroczyste._jpg Analiza siarkowodoru w biogazie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiar parametrów elektrycznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Badania w komorze klimatycznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Badanie termiczne obwodów drukowanych/urządzeń Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiary jakości sygnału: Współczynnika błędu modulacji, Błędy diagramu konstelacji, 2 i 3 wymiarowe diagramy oka. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiar bryły fotometrycznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiar parametrów optycznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Symulowanie sygnałów radiowych w zakresie częstotliwości 400MHz to 4,4 GHz Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem