Znajdź nas na:

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel.: +48 12 663 38 32 | fax: +48 12 663 38 31
e-mail:cittru@uj.edu.pl | www.cittru.uj.edu.pl oraz www.facebook.com/nimb.cittru

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym. Do zadań CITTRU należy:

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek odpryskowych we
  współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami / inwestorami,
opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla biznesu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na
  zamówienie zewnętrznych instytucji,
promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji technologii opracowanych przez
  naukowców UJ, budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty badań zleconych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz
  negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej.

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem