Znajdź nas na:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług badawczo-pomiarowych, konsultacyjnych i doradczych w obszarze bezpieczeństwa związanego z eksploatacją urządzeń mechanicznych i elektrycznych, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Oferta badawczo-pomiarowa, konsultacyjna i doradcza CBiDGP skierowana jest nie tylko do górnictwa, uwzględnionego w nazwie firmy, ale do niemal wszystkich sektorów gospodarczych, dla których przydatne mogą być wypracowane w specyficznych warunkach podziemnych umiejętności i doświadczenia.

Badania i pomiary wykonywane są przez wyspecjalizowane laboratoria, w tym Laboratoria Badawcze i Laboratorium Wzorcujące akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji.

Laboratoria akredytowane w PCA

Laboratorium Badawcze – Akredytacja AB418
badania środowiska naturalnego i środowiska pracy

badania biologiczne gleb, osadów ściekowych, ścieków
badania chemiczne gleby, odpadów, wody, w tym wody do spożycia, ścieków, powietrza, gazów odlotowych, próbek gazów, odlotowych spalin, paliw i materiałów smarnych
badania dotyczące inżynierii środowiska – oświetlenie, drgania, pola elektromagnetyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym/pracy, gazy odlotowe
badania elektryczne środków ochrony osobistej
badania mikrobiologiczne powietrza, osadów, gleby, gruntów, odpadów, ścieków, wody, wody do spożycia
badania właściwości fizycznych wody, ścieków, powietrza, gazów odlotowych, paliw i materiałów smarnych
pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, powietrza, gleb, osadów, gazów odlotowych, odpadów, paliw
badania sensoryczne wody, w tym wody do spożycia

Laboratorium Badawcze – Akredytacja AB1348
badania nieniszczące i mechaniczne/wyroby i materiały konstrukcyjne, w tym metale

złącza spawane materiałów metalowych o grubości od 8 mm
wyroby hutnicze płaskie o grubości od 6 mm
odkuwki stalowe
wyroby metalowe
wyroby i materiały metalowe i metalowe ferromagnetyczne, w tym odlewy, odkuwki, złącza spawane, blachy
liny stalowe i stalowo-gumowe
druty
liny stalowe

Laboratorium Wzorcujące – Akredytacja AP096
wzorcowanie

wielkości geometryczne
wielkości elektryczne
czas i częstotliwość

Laboratoria CBiDGP
Laboratorium Badań Niszczących i Materiałowych w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych

badania niszczące materiałów i ich połączeń stosowanych w budowie maszyn i urządzeń
laboratoryjne badania niszczące lin stalowych oraz cięgien i zawiesi linowych stosowanych w przemyśle
próby obciążania elementów urządzeń wyciągowych
badania laboratoryjne materiałów i elementów urządzeń eksploatowanych w zakładach górniczych i innych
badania laboratoryjne materiałów, elementów maszyn i urządzeń po awariach i wypadkach

Laboratorium Pomiarowe w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

badania i pomiary stanu środowiska pracy, czynników jego zagrożenia oraz ocena ryzyka zawodowego
badania i pomiary stanu środowiska naturalnego, czynników jego zagrożenia oraz ocena oddziaływania na środowisko
badania i ocena zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych
badania i pomiary w zakresie oceny stanu, wpływu i oddziaływania działalności gospodarczej i koniecznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
badania i ocena zagrożenia pożarowego
badania i ocena miejsc pracy zagrożonych wybuchem
badania i pomiary wentylacyjne, w tym urządzeń głównego przewietrzania w zakładach górniczych
badania i ocena skłonności węgla i odpadów wydobywczych do samozapalenia

Laboratorium Analiz Chemicznych w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

pobór próbek do analizy fizyko- chemicznej i mikrobiologicznej wód, ścieków, odpadów, gruntów
analiza chemiczna związków organicznych, nieorganicznych, pyłów, metali i ich tlenków w powietrzu
analiza i ocena jakościowa środków smarnych: olejów, cieczy hydraulicznych, smarów
badania techniczne i ocena produktów chemicznych
analiza bakteriologiczna powietrza
analiza fizyko-chemiczna węgla i odpadów

Dane teleadresowe:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
tel.: 32-32 42 200; fax: 32-216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
www.cbidgp.pl

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem