Znajdź nas na:

Gęstość względna gazu

W różnych obliczeniach ważna jest znajomość gęstości danego gazu względem innego gazu, uznanego za wzorcowy. Gęstości należy porównywać ze sobą dla tych samych parametrów CIŚNIENIA I TEMPERATURY gazów badanego i wzorcowego. Gęstość względną gazu 1 w odniesieniu do gazu 2 wyraża stosunek d1/d2, oznaczany jako d1/2:

Cal8_9

gdzie:
d 1 - gęstość gazu 1
d 2 - gęstość gazu 2
M 1 - masa molowa gazu 1
M 2 - masa molowa gazu 2
d 1/2 - gęstość względna gazu 1 w stosunku do gazu 2 [wielkość bezwymiarowa]
=
[ ]
[ ]

=
[ g / mol ]
[ g / mol ]

* Należy uzupełnić wszystkie wartości
prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna