Znajdź nas na:

Obliczenia w analizie miareczkowej

Nadal bardzo popularną, a nieinstrumentalną techniką analityczną jest analiza miareczkowa. Polega ona na kontrolowanej reakcji zachodzącej w trakcie dozowania jednego z reagentów do środowiska reakcji. Koniec reakcji obserwowany wizualnie (indykatory), lub instrumentalnie (potencjometrycznie) pozwala na określenie (obliczenie) ile badanej substancji przereagowało ze znaną ilością dodanego reagenta (znana objętość i stężenie).

Masa substancji badanej w 1 dm3 oznaczanego roztworu wynosi

Cal3_1

Dane potrzebne do obliczeń:
V t - objętość reagenta (titranta) zużyta do miareczkowania
C m - stężenie titranta
V c - objętość próbki poddanej miareczkowaniu
M - masa molowa [g/mol]
[ ] =
[ ]
[ ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zawartość substancji badanej w 1 kg wynosi:

Cal3_2


W przypadku próbki stałej o masie
m [g] przeprowadzonej w celu oznaczenia do formy roztworu (rozpuszczanie, wymywanie, roztwarzanie, itp.) o objętości Vx 3 w przeliczeniu na 1 kg badanej substancji


[ % ] =
[ ]
[ ]
[ ]
[ g/mol ]
[ ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna