Znajdź nas na:

Spektrometr masowy z analizatorem czasu przelotu jonów z plazmą wzbudzaną indukcyjnie

02.01.2017

Nazwa sprzętu: Spektrometr masowy z analizatorem czasu przelotu jonów z plazmą wzbudzaną indukcyjnie
Typ/Model OPTIMASS 9500
Producent: GBC Scientific Equipment Pty Ltd
Laboratorium testujące: Silesian Catalysts Sp. z o.o.

Krótki opis

GBC OPTIMASS 9500 to spektrometr masowy z analizatorem czasu przelotu jonów z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MSTOF). Przeznaczony jest do wykonywania pomiarów śladowych stężeń pierwiastków w roztworach wodnych. Cechuje się stabilnością pomiarów. Jest to urządzenie proste i przyjazne w obsłudze.

Specyfikacja techniczna

Rozmiary i zapotrzebowanie środowiskowe

Spektrometr Optimass 9500 jest dużym i ciężkim urządzeniem. Wymaga stołu o minimalnej wielkości 1500x900 mm i nośności minimum 300 kg. Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie powinno być zaopatrzone w stale działającą wentylację lub klimatyzację. Optimass 9500  powinien być ustawiona bezpośrednio pod wyciągiem o wydajności nie mniejszej niż 10m3/s odprowadzającym gazy na zewnątrz budynku.

Zastosowanie

Spektrometr OPTIMASS 9500 znakomicie nadaje się do pomiarów śladowych stężeń pierwiastków w różnych roztworach wodnych.

Funkcjonalność

OPTIMASS 9500 jest znakomitym urządzeniem do oznaczeń śladowych stężeń pierwiastków. Rutynowo wykonywana kalibracja wykazała, że aparat „utrzymuje „ masy w zadanych oknach akwizycji.

Ze względu na niskie stężenia badanych pierwiastków, przed przystąpieniem do analiz niezbędne jest zoptymalizowanie parametrów pracy urządzenia, w celu uzyskania jak największej czułości. OPTIMASS 9500 pozwala na wykonanie skanu przesiewowego całej próbki, tak więc widoczne są również ewentualne inne pierwiastki występujące w próbce. System zastosowany w tym spektrometrze pozwala na równoczesny pomiar kilku pierwiastków, zarówno o zbliżonych masach, jak i pierwiastków o zupełnie różnych masach atomowych. Kłopotliwe jest jednak oznaczanie pierwiastków o masach zbliżonych do mas argonu, tlenu i ich połączeń.

OPTIMASS 9500 jest urządzeniem bardzo szybkim, pozwala na precyzyjny pomiar analitów zarówno w bardzo krótkim jak i bardzo długim czasie akwizycji. Włączenie opcji stałego pomiaru pozwala w prosty sposób na sprawdzenie odpowiedzi urządzenia na daną masę przy zmianie parametrów pracy, pozwala to również na sprawdzenie po jakim czasie znika efekt pamięci dla danego pierwiastka.

Ciekawostką jest zastosowanie w oprogramowaniu funkcji Fingerprint. Jest to funkcja pozwalająca na porównanie kilku różnych widm. Funkcja ta wykorzystywana jest głównie w kryminalistyce do badań porównawczych jednak jest również bardzo przydatna w badaniach analitycznych np. w przypadku porównywania zawartości metali w próbce, na różnych etapach obróbki chemicznej.

Konserwacja

System wprowadzania próbki jest w pełni rozbieralny i prosty w czyszczeniu.

Palnik i nebulizer czyści się za pomocą stężonego kwasu azotowego, stożki czyści się bawełnianą ściereczką lub w myjce ultradźwiękowej. Po każdym czyszczeniu palnika niezbędne jest wycentrowanie jego położenia.

Zalety:

·         Prosta obsługa.

·         Bardzo wysoka czułość.

·         Szybkość pomiarów.

·         Duża precyzja pomiarów.

·         Możliwość równoczesnego pomiaru kilku pierwiastków.

·         Małe zapotrzebowanie na próbkę.

·         Opcja fingerprint.

·         Długie utrzymywanie nastaw po kalibracji.

Wady:

·         Hałas wywołany pracą próżniowej pompy rotacyjnej i układu chłodzenia.

·         System podawania próbki (mała odporność na cząstki stałe).

·         Duże zużycie argonu (gaz nabulizujący).

·         Konieczność każdorazowego sprawdzenia wszystkich „okienek” programu w celu sprawdzenia przyjęcia wprowadzanych zmian przez oprogramowanie.

·         Niewystarczająca selektywność blank era.

 

·         Brak komór kolizyjnych (interferencje).

 

Autor testu: Magdalena Łapczyńska-Pieprz

Komentarze napędza: Disqus

Pasaż laboratoryjny

articles

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem