Znajdź nas na:

Potencjał elektrody normalnej

Wartość:
Cal10_1

Dane potrzebne do obliczeń:
E0 - standardowy potencjał półogniwa
R - stała gazowa
T - Temperatura
n - liczba moli wymienionych elektronów
F - Stała Faradaya
a ox - Wspołczynnik aktywności jonów utlenionych
a red - Wspołczynnik aktywności jonów zredukowanych
[ ] = [ ]
+
R
[ ]
F
ln

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej



Wartość potencjału elektrody:
Cal10_2

Dane potrzebne do obliczeń:
E0 - standardowy potencjał półogniwa
n - liczba moli wymienionych elektronów
C ox - stężenie molowe jonów utlenionych
C red - stężenie molowe jonów zredukowanych

[ ] = [ ]
+
0,059
log
[ ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna