Znajdź nas na:

Gęstość gazu

Gęstość (ogólnie) określamy jako stosunek masy danego ciała do jego objętości

Cal8_8_1

gdzie:
d - gęstość
m - masa
v - objętość

Objętość gazu jest funkcją jego ciśnienia i temperatury, więc należy ściśle precyzować te parametry. Wyrażenie na gęstość gazu uwzględniające ciśnienie i temperaturę to:

Cal8_8_2

gdzie:
d - gęstość
m - masa
v - objętość
p - ciśnienie gazu
M - masa molowa substancji
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]
T - temperatura

[ ] =
[ ]
[ g / mol ]
8,31 [ J / mol•K ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna