Znajdź nas na:

BLIRT S.A.

Adres
Trzy lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk
Telefon +48 58-739-61-50
Faks +48 58-739-61-51
E-mail info@blirt.eu

Badania ADME

Zadaj zapytanie ofertowe

Poza monitorowaniem zmian stężenia leku w funkcji czasu Dział Analityki może również przeprowadzić kompleksową analizę stężeń jego metabolitów w organizmie.Analizy te umożliwiają dokonanie oceny szybkości procesów wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania leków z organizmu (ADME). Informacje te określają podstawowe właściwości leku, które determinują jego skuteczność oraz zwiększają bezpieczeństwo terapii indywidualnych.