Znajdź nas na:

Rozszerzalność cieplna ciał stałych

Rozszerzalność liniowa

Wartość rozszerzalności:
Cal16_1

Zmiana długości ciała stałego spowodowana zmianą temperatury.
Dane potrzebne do obliczeń:

l₀ - pierwotna długość ciała
α - współczynnik rozszerzalności liniowej
ΔT - przyrost temperatury

[ ] = [ ]
[1/K]
[K]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Rozszerzalność obiętościowa

Wartość rozszerzalności:
Cal16_2

Zmiana objętości ciała stałego spowodowana zmianą temperatury.

Dane potrzebne do obliczeń
V₀ - pierwotna obiętość ciała
β - współczynnik rozszerzalności liniowej
ΔT - przyrost temperatury

[ ] = [ ]
[1/K]
[K]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zmiana Długości ciała stałego pod wpływem przyłozonej siły - prawo Hooke'a.

Wartość zmiany:
Cal16_3

Prawo Hooke'a można stosować tylko dla niewielkich wydłużeń.

Dane potrzebne do obliczeń:
l₀ - pierwotna długość ciała
F - działająca siła
E - moduł Younga
S - pole przekroju poprzecznego

[ ]
[ ]
=
1
[ ]
*
[ ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna