Znajdź nas na:

Rozszerzalność cieplna ciał stałych

Rozszerzalność liniowa

Wartość rozszerzalności:
Cal16_1

Zmiana długości ciała stałego spowodowana zmianą temperatury.
Dane potrzebne do obliczeń:

l₀ - pierwotna długość ciała
α - współczynnik rozszerzalności liniowej
ΔT - przyrost temperatury

[ ] = [ ]
[1/K]
[K]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Rozszerzalność obiętościowa

Wartość rozszerzalności:
Cal16_2

Zmiana objętości ciała stałego spowodowana zmianą temperatury.

Dane potrzebne do obliczeń
V₀ - pierwotna obiętość ciała
β - współczynnik rozszerzalności liniowej
ΔT - przyrost temperatury

[ ] = [ ]
[1/K]
[K]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zmiana Długości ciała stałego pod wpływem przyłozonej siły - prawo Hooke'a.

Wartość zmiany:
Cal16_3

Prawo Hooke'a można stosować tylko dla niewielkich wydłużeń.

Dane potrzebne do obliczeń:
l₀ - pierwotna długość ciała
F - działająca siła
E - moduł Younga
S - pole przekroju poprzecznego

[ ]
[ ]
=
1
[ ]
*
[ ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem