Znajdź nas na:

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Adres
ul. Piramowicza 3 90-245 Łódź
Telefon 42 635 49 84; 508 390 708
Faks 042 635 49 85
Analizy chemiczne zawartości związków chemicznych w różnych materiałach z wykorzystaniem posiadanej aparatury Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Analizy jakościowe i ilościowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Automatyzacja procesów związanych z realizacją zamówień i śledzeniem zamówień Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Badania eksperymentalne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Doradztwo i ekspertyzy dotyczące oznaczania związków chemicznych w środowisku, lekach, produktach przemysłowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Gotowość przeprowadzenia analiz w ramach stosowanych technik badawczych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Identyfikacja związków organicznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Konsulting w zakresie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Modelowanie, projektowanie, implementacja, wdrażanie, analiza systemów informatycznych i aplikacji Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Monitorowanie jakości wód powierzchniowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Możliwe formy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie udostępniania bazy technicznej wykorzystanie laboratorium mikrobiologicznego z zapleczem Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Ocena genotoksyczności substancji chemicznych, w tym leków Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Opracowanie ekspertyzy Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Projektowanie substancji biologicznie czynnych, katalizatorów chiralnych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Synteza związków optycznie czynnych/czystych mających potencjalne zastosowanie w przemyśle, np. farmaceutycznym lub spożywczym Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Śledzenie procesów życiowych mikroorganizmów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Tworzenie aplikacji internetowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Usługi wykorzystujące aparat do Real-Time PCR oraz mikroskop fluorescencyjny Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska (fitoremediacja) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do modelowania molekularnego i wizualizacji 3D Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Charakterystyka fizyczna i chemiczna nanocząstek Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym/usługowym z przestrzenią magazynową Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Języki programowania III i IV generacji Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Modelowanie molekularne i inne obliczenia komputerowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Wykonanie analizy cytologicznej i ultrastrukturalnej efektu działania różnych czynników fizycznych i chemicznych na materiał biologiczny Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem