Znajdź nas na:

Przekształcenie siły odśrodkowej na liczbę obrotów na minutę

Względna siła odśrodkowa (RCF) mierzona przy podstawie zbiornika ultrafiltratu.

Wartość:
Cal9_1

Dane potrzebne do obliczeń:
RCF - względna siła odśrodkowa
r - promień, czyli odległość w centymetrach od środka obrotu do podstawy zbiornika ultrafiltratu
ob/min - liczba obrotów na minutę
[ ] =
1,118
10⁻⁵
[ ]
(
)
²

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna