Znajdź nas na:

Obliczenia w oparciu o krzywą kalibracji

Najbardziej uniwersalna metoda analityczna wykorzystująca zależności różnych parametrów od stężenia substancji. Dla metod:
  • spektrofotometrycznych - absorbancja "A"
  • chromatograficznych - wysokość piku lub jego powierzchnia "h"; "P"
Do sporządzenia krzywej kalibracji potrzebna jest seria wzorcowych próbek o znanej zawartości substancji oznaczanej, np. c1 < c2 < c3 < c4 itd.

Stężenie serii wzorców należy eksperymentalnie tak dobrać, by wartości mierzone A", "h" lub "P" ułożyły się w przybliżeniu w linię prostą

Z kilku serii wzorców można wyznaczyć średnią
Stężenie wzorca 0.01 0.03 0.05 0.07 0.1
Seria 1 0.03 0.09 0.15 0.21 0.3
Seria 2 0.02 0.1 0.14 0.2 0.28
Seria 3 0.04 0.08 0.16 0.22 0.31
Średnia 0.03 0.09 0.15 0.21 0.297
Z przykładowej serii danych powyżej otrzymujemy:


Wprowadź dane z pomiarów
Pamiętaj aby używać kropki jako separatora.
Stężenie wzorca Dodaj kolumnę
Seria 1
Dodaj wiersz
Pokaż wyniki
Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna