Znajdź nas na:

Równanie Clapeyrona

Cal8_3

gdzie:
p - ciśnienie gazu
v - objętość gazu
n - liczba moli gazu
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]
T - temperatura
[ ]
[ ] = [
mol
]
8.31 [
J / mol•K
]
[ ]

* Należy wprowadzić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna