Znajdź nas na:

BLIRT S.A.

Adres
Trzy lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk
Telefon +48 58-739-61-50
Faks +48 58-739-61-51
E-mail info@blirt.eu

Wyznaczanie współczynnika podziału (logP)związków

Zadaj zapytanie ofertowe

Dział Analityki firmy BLIRT S. A. przeprowadza analizy, mające na celu wyznaczenie współczynnika podziału substancji pomiędzy dwa niemieszające się rozpuszczalniki (LogP). Zazwyczaj jednym z rozpuszczalników jest woda, natomiast drugim substancja niepolarna, np. oktanol. Pozwala to na określenie właściwości hydrofilowych lub hydrofobowych cząsteczki, co wpływa na biodostępność danego leku. Metoda opiera się na porównaniu stężenia analizowanej substancji w formie niezjonizowanej w badanych rozpuszczalnikach i przy odpowiednim pH za pomocą metod spektroskopowych.