Znajdź nas na:

Przeliczanie stężeń procentowych na molowe i odwrotnie


Znając stężenie procentowe i gęstość roztworu, możemu policzyć jego stężenie molowe (Cm):

Cal4_1

Dane potrzebne do obliczeń:

d - gęstość roztworu
Cp - stężenie procentowe [%]
Cm - stężenie molowe
M - masa molowa [g/mol]
[ ] =
[ % ]
[ ]
[ g/mol ]
100

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna