Znajdź nas na:

BLIRT S.A.

Adres
Trzy lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk
Telefon +48 58-739-61-50
Faks +48 58-739-61-51
E-mail info@blirt.eu

Pozostałość rozpuszczalników

Zadaj zapytanie ofertowe

Firma BLIRT S.A. oferuje oznaczanie pozostałości rozpuszczalników lotnych za pomocą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i przystawką headspace zgodnie z wytycznymi ICH oraz Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 7.0).