Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze PROJEKTOWANIE LEKÓW Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze GENOMIKA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze BIOLOGIA SYSTEMÓW Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Zarządzanie dokumentacją medyczną. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze SZKOLENIA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_wpt_-_wersja_pozioma-pol Szkolenia Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Badanie faz cyklu komórkowego i ekspresji białek oraz nekrozy i apoptozy metodą cytometrii przepływowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Jonogram. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Przyżyciowa wizualizacja luminescencji i fluorescencji w żywym organizmie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Badania farmakokinetyczne i toksykologiczne in vitro Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Obróbki próbek krwi. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Podpisywanie świadomej zgody. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Procedury medyczne w Ośrodku MTZ. Ośrodek badań klinicznych. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Rekrutacja uczestników. Projekty kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_chemin Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Metoda miareczkowa. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Procedury specjalistyczne. Projekty kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Tworzenie dokumentacji badania. Badania kliniczne. Ośrodek badań klinicznych. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Pobierania próbek moczu oraz obróbki próbek moczu. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Zarządzanie badaniami klinicznymi. Badania kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Wysyłki zamrożonych próbek biologicznych. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Produkcja dla marek (od bazy do zapakowanego kosmetyku) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Systemy jakości (ISO i GMP szkolenia, dokumentacje, audity) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Margines Bezpieczeństwa Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Badania i analizy (analizy fizykochemiczne, farmakologiczne, badania mikrobiologiczne, testy konsumenckie, opracowania marketingowe) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_lab_gal_logo Usługi w zakresie pakowania i przepakowywania Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_genmed Sekwencjonowanie metodą Sangera - odczyt reakcji sekwencjonowania przygotowanej przez klienta. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_genmed Sekwencjonowanie metodą Sangera - sekwencjonowanie standardowe przygotowane przez klienta na płytce 96 dołkowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_genmed Sekwencjonowanie metodą Sangera- long Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_genmed Sekwencjonowanie metodą Sangera - sekwencjonowanie matryc bogatych w pary GC oraz zawierających struktury typu „szpilki do włosów” Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły