Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Badania w warunkach otworowych lub w magazynie: profilowanie rdzeni wiertniczych - określenie całkowitego promieniowania gamma oraz koncentracji pierwiastków: U, Th i K (Gamma Logger), a także ocena składu chemicznego rdzeni (metoda XRF) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby cukiernicze: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Artykuły mleczarskie i nabiał: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby cukiernicze: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Artykuły mleczarskie i nabiał: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pieczywo, wyroby zbożowe, mąka: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby mięsne i garmażeryjne: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_biocentrum Opracowanie i optymalizacja testów ELISA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Oleje i tłuszcze: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie kokcydiostatyków Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Oleje i tłuszcze: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby mięsne i garmażeryjne: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Owoce, warzywa i ich przetwory: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Napoje i soki: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Koncentraty spożywcze: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_sillikername.silliker-rgb-300dpi Eksperckie badania sensoryczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Analiza systemów naftowych (badania skał macierzystych, modelowanie generacji, ekspulsji i migracji węglowodorów, analiza dróg migracji oraz parametrów zbiornikowych pułapek złożowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Badania prospekcyjne oraz badania złóż typu tight/shale gas Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie składników mineralnych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Ryby i przetwory rybne: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Tusze i półtusze zwierzęce: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Kompleksowy monitoring składowisk odpadów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Napoje i soki: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Tusze i półtusze zwierzęce: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Koncentraty spożywcze: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie witamin Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: pozostałe dodatki paszowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wymagania mikrobiologiczne: woda w kąpieliskach Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Oleje i tłuszcze: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Badania soli drogowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły