Znajdź nas na:

Prawo Gay - Lussaca

Prawo Gay - Lussaca (prawo izobary) głosi, że objętość danej masy gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej T, wyrażonej w Klevinach [K], jeśli ciśnienie i masa gazu pozostają stałe:

Cal8_5_1

gdzie:
T - temperatura
v - objętość gazu

wynika z tego, że:
Cal8_5_2

gdzie:
T 1 - temperatura początkowa
V 1 - objętość początkowa
T 2 - teperatura końcowa V 2 - objętość końcowa

[ ]
[ ]
=
[ ]
[ ]

* -Należy wypełnić wszystkie wartości
prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna