Znajdź nas na:

Równanie van der Waalsa


W miarę wzrostu ciśnienia lub obniżania temperatury gazy rzeczywiste wykazują znaczne odstępstwa od praw stosowanych dla gazów doskonałych. Jednym z najprostszych i zarazem najczęściej stosowanym równań opisujących gazy rzeczywiste jest równanie van der Waalsa, stosunkowo poprawnie opisujące zachowanie się gazów rzeczywistych w szerokim zakresie ciśnień. Dla 1 mola gazu rzeczywistego równanie to ma postać:

Cal8_10


gdzie:
V mol - objętość molowa gazu
a, b - wielkości wyznaczone dla danego gazu w określonych warunkach ciśnienia i temperatury, przy czym b jest miarą objętości własnej cząsteczki gazu [m3/mol], natomiast a to poprawka wynikająca z istnienia sił międzycząsteczkowych [(Nm4)/mol2]; wyrażenie a/V2mol nosi nazwę ciśnienia wewnętrznego gazu
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]
[ ]
+
[
Nm⁴ / mol²
]
²
[ ]
V mol
[
m³/mol
]
-
[
/ mol
]
= 8,31 [
J / mol•K
]
[ ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej (z wyjątkiem Vmol, które musi zostać podane)

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna