Znajdź nas na:

Prawo Avogadra

W jednakowych objętościach różnych gazów (doskonałych), pod tym samym ciśnieniem i w tej samej temperaturze, zawarta jest jednakowa liczba cząsteczek (atomów). Objętość v dowolnego gazu doskonałego musi być proporcjonalna do liczby obecnych w nim cząsteczek, a więc liczby moli danego gazu. Liczba moli gazu doskonałego występujących w danej jego objętości wynosi:

Cal8_2_1
gdzie:
n - liczba moli [mol]
v - objętość rozważanego gazu
V mol - objętość molowa gazu doskonałego, równa 22,41 dm³/mol w warunkach normalnych, tzn. w temperaturze 273,2 K (0 °C), pod ciśnieniem 1,013*105 Pa
[ mol ] =
[ ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Aby obliczyć objętość jaką zajmuje gaz, znając jego masę wykorzystuje się wzór:

Cal8_2_2

gdzie:
n - liczba moli [mol]
m - masa substancji
M - masa molowa substancji

[ mol ] =
[ ]
[ g/mol ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Cal8_2_3

[ ] =
[ ]
[ g/mol ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem