Znajdź nas na:

Zależność wydzielanego ciepła od oporu dla przewodników i półprzewodników

Zależność oporu od temperatury dla przewodników

Cal12_1

gdzie:
R t - opór przewodnika w temperaturze T
R 0 - opór przewodnika w temperaturze początkowej
α - temperaturowy współczynnik zmian oporu elektrycznego
ΔT - zmiana temperatury

[ ] = [ ]
1
+

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zależność napięcia/natężenia od temperatury dla przewodników

Cal12_2

gdzie:
U t - napięcie prądu w temperaturze T
U 0 - napięcie prądu w temperaturze początkowej
I t - natężenie prądu w temperaturze T
I 0 - natężenie prądu w temperaturze początkowej
α - temperaturowy współczynnik zmian oporu elektrycznego
ΔT - zmiana temperatury

[ ] =
[ ]
[ ]
[ ]
1
+

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zależność oporu od temperatury dla półprzewodników

Cal12_3
gdzie:
R t - opór półprzewodnika w temperaturze T
R 0 - opór półprzewodnika w temperaturze początkowej
α - stała charakterystyczna dla danego półprzewodnika
ΔT - zmiana temperatury

[ ] = [ ]
e

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zależność napięcia/natężenia od temperatury dla półprzewodników

Cal12_4

gdzie:
U t - napięcie prądu w temperaturze T
U 0 - napięcie prądu w temperaturze początkowej
I t - natężenie prądu w temperaturze T
I 0 - natężenie prądu w temperaturze początkowej
α - temperaturowy współczynnik zmian oporu elektrycznego
ΔT - zmiana temperatury

[ ] =
[ ]
[ ]
[ ]
e

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem