Znajdź nas na:

Zależność wydzielanego ciepła od oporu dla przewodników i półprzewodników

Zależność oporu od temperatury dla przewodników

Cal12_1

gdzie:
R t - opór przewodnika w temperaturze T
R 0 - opór przewodnika w temperaturze początkowej
α - temperaturowy współczynnik zmian oporu elektrycznego
ΔT - zmiana temperatury

[ ] = [ ]
1
+

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zależność napięcia/natężenia od temperatury dla przewodników

Cal12_2

gdzie:
U t - napięcie prądu w temperaturze T
U 0 - napięcie prądu w temperaturze początkowej
I t - natężenie prądu w temperaturze T
I 0 - natężenie prądu w temperaturze początkowej
α - temperaturowy współczynnik zmian oporu elektrycznego
ΔT - zmiana temperatury

[ ] =
[ ]
[ ]
[ ]
1
+

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zależność oporu od temperatury dla półprzewodników

Cal12_3
gdzie:
R t - opór półprzewodnika w temperaturze T
R 0 - opór półprzewodnika w temperaturze początkowej
α - stała charakterystyczna dla danego półprzewodnika
ΔT - zmiana temperatury

[ ] = [ ]
e

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej
Zależność napięcia/natężenia od temperatury dla półprzewodników

Cal12_4

gdzie:
U t - napięcie prądu w temperaturze T
U 0 - napięcie prądu w temperaturze początkowej
I t - natężenie prądu w temperaturze T
I 0 - natężenie prądu w temperaturze początkowej
α - temperaturowy współczynnik zmian oporu elektrycznego
ΔT - zmiana temperatury

[ ] =
[ ]
[ ]
[ ]
e

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna